Hakkımızda

Artı Avukatlık Bürosu; Montesquieu’nun ‘Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yapılan tehdittir.’ İlkesini şiar edinerek evrensel hukuk anlayışı ilkesi ile müvekkillerinin sorunlarının çözümünde meslek kuralları ve hukuk ahlakından ödün vermeden hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 

Artı Avukatlık Bürosu dinamik ve deneyimli ekibiyle; salt dava açma yoluyla değil uyuşmazlığın anlaşma yoluyla da çözümlenmesi için sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaşmayı hedefler.

Ticari ilişkilerin kurulmasında büromuz, birçok yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hizmet ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Sunulan danışmanlık hizmetleri muhtemel uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engellemektedir. Ayrıca müvekkillerin ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak her alanda ticari sözleşmeler hazırlamakta, hazırlanan sözleşmelerin denetimlerini yapmakta ve ticari ilişkilere en uygun sözleşmesel verileri müvekkillerin hizmetine sunmaktadır. Büromuz verilen danışmanlık hizmetleri ile bağlantılı olarak ticaret hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, taşınmaz hukuku, fikri mülkiyet hukuku, icra-iflas hukuku gibi hukukun her alanında çok sayıda dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

 

 

Savunma hakkı kutsal değildir. Savunma hakkı, mahkemelerin varlık sebebidir. Savunma, sırf savunma hakkı kullanılmış olmak için yapılmaz. Savunma yapılması, ceza muhakemesinin amacına ulaşması için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Yargılama makamının görevi, iddia ve savunmayı değerlendirerek sonuca ulaşmaktır. Savunma makamı olmazsa, yargılama makamına da ihtiyaç olmaz.Ceza usulü hukuku öğretisinde de sık sık vurgulandığı üzere, her sanık mutlaka suçlu değildir. Suçlu olmayanlar da sanık durumuna düşebilirler. Sanık, suçlu olduğu henüz bilinmeyen, fakat suçlu olduğu "sanılan", yoğun kuşku altında bulunan kimsedir. Bu kuşkunun giderilmesi ve sanığın suçlu da olsa, yasada gösterilenden fazla cezalandırılmaması gerekir. Bu nedenle de savunma, hak arama özgürlüğünün ve adil yargılamanın vazgeçilmez bir koşuludur. Bizler hukukun bu evrensel ilkelerinden yola çıkarak ceza davalarında etkin hak arama mücadelesi yürütmekteyiz.      

Hukuk büromuz, her çalışmasında avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Gizlilik politikası gereği müvekkillerimize ait her türlü bilgi ve belge sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza edilmektedir.

Büromuz iletişime değer vermekte olup gerek dava gerekse diğer hukuki işlemler müvekkillerle koordineli bir biçimde yürütülmektedir. Yapılan işler ile ilgili müvekkiller düzenli olarak bilgilendirilmekte, atılacak bir sonraki adım için bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Her türlü somut uyuşmazlıkta müvekkillere olası riskler ve ihtimaller aktarılmakta ve ayrıca müvekkillerin onayı alınmaktadır.

Hukuk büromuz müvekkillerine daha kaliteli hizmet sunabilmesi için, konularında uzman kişi ve kurumlarla çalışılmakta ve mütalaa almaktadır.

Büromuz, hukukun her türlü alanında uyuşmazlıkların çözümünde her zaman yanınızdadır.

Tüm Hakları Saklıdır
        Artı Avukatlık Bürosu 

.